Współpracujemy

Podczas naszej działalności, niezbędna jest współpraca z różnymi organizacjami. Wszystkim przedstawionym poniżej dziękujemy za współprace i liczymy na kolejne lata owocnych działań.

————————————————————————————————————————————————

Nadleśnictwo Prudnik to jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która zarządza lasami Skarbu Państwa w południowej części Opolszczyzny. Obszar nadleśnictwa obejmuje następujące mezoregiony: Równinę Grodkowską, Równinę Wrocławską, Dolinę Nysy Kłodzkiej, Równinę Namysłowską, Płaskowyż Głubczycki, Góry Opawskie, Przedgórze Paczkowskie i Obniżenie Otmuchowskie.

————————————————————————————————————————————————

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED zajmuje się organizowaniem profesjonalnych szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego i dokształcaniem osób pracujących w miejscach, gdzie wiedza ta może być potrzebna. Ośrodek szkoli strażaków i policjantów, rozwija umiejętności ratowników medycznych i pielęgniarek. Resusmed organizuje kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szczyci się również doskonale wykwalifikowaną kadrą trenerską i autorskimi programami zajęć. Centrum Szkoleniowe pracuje z naciskiem na praktykę, wzbogacając ją odpowiednią dawką wiedzy teoretycznej. Dysponuje także profesjonalnymi symulatorami pacjentów oraz sprzętem medycznym. Na mocy podpisanego porozumienia nasi członkowie mają możliwość odbyć profesjonalne szkolenia z zakresu ratownictwa i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Z pomocą doskonale wykwalifikowanej kadry trenerskiej Centrum Szkoleniowego Resusmed. Dzięki temu nasi członkowie będą mogli zostać przygotowani w sposób w pełni profesjonalny do odbycia egzaminów państwowych i uzyskania tytułu ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

————————————————————————————————————————————————

Hubalowa Ostoja powstała w 2011 roku, od początku z założeniem, że będzie to kameralny, domowy i rodzinny hotel dla psów. Ich dom znajduje się na granicy Borów Niemodlińskich, zajmując ponad hektar ogrodu i łąki, gdzie w sielskiej, przyjaznej atmosferze, mogą wypoczywać czworonożni goście hotelowi. Na terenie hotelu, jest również plac treningowy, wyposażony w przeszkody i specjalistyczny sprzęt socjalizacyjny, na którym odbywają się szkolenia psów. Na mocy zawartego porozumienia nasi członkowie i ich pupile mają możliwość wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu psów.

————————————————————————————————————————————————

Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która szuka zaginionych oraz wspiera ich rodziny. Celem fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom i bliskim oraz osobom zagrożonym zaginięciem, w tym także w przypadkach zaginięć związanych z porwaniami rodzicielskimi. Przedmiotem naszego porozumienia z Fundacją jest wzajemna współpraca w zakresie poszukiwania osób zaginionych, ustalania tożsamości osób, profilaktyki zaginięć, przeciwdziałania zjawisku zaginięć oraz minimalizacji negatywnych skutków wynikających z tego zjawiska.

————————————————————————————————————————————————

Klub Łuczniczy Chrobry Głuchołazy. Celem klubu jest rozwijanie wśród mieszkańców Głuchołaz, a w szczególności dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz wychowania fizycznego drogą systematycznej pracy i stwarzanie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Na mocy porozumienia nasi członkowie mają możliwość bezpiecznie szkolić się z pilotażu Bezzałogowych Statków Powietrznych – tj. wykonywania lotów dronem w terenie otwartym przyległym do hali sportowej.

 

————————————————————————————————————————————————

Fundacja Ilamerada. Fundacja została założona w grudniu 2017 roku. Fundacja współpracuje z Hodowlą Alpak Ajmaraya w Dębowcu, gmina Prudnik. Fundacja organizuje „spotkania z alpaką”, na których każdy może dowiedzieć się o tych wspaniałych zwierzętach i misji naszej fundacji. Nasza Grupa współpracuje z fundacją na rzecz działań szkolno-edukacyjnych w zakresie ratownictwa, tj. edukacji dzieci i młodzieży.