O grupie

Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GGPR) to stowarzyszenie powstałe w celu niesienia pomocy osobom zaginionym. Naszym zadaniem jest wsparcie akcji poszukiwawczych prowadzonych przez Policję i Straż Pożarną, celem odnalezienia wszystkich zaginionych osób zarówno w terenie otwartym jak i zalesionym. Obszar naszych działań obejmuje tereny powiatów: nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. Co warte podkreślenia jesteśmy gotów nieść pomoc na obszarze wszystkich gmin składających się na w/w powiaty w tym także w paśmie Gór Opawskich i Przedgórza Sudeckiego.