Nowy sprzęt dla GGPR

Wyposażenie ratowników GGPR w sprzęt konieczny do prowadzenia statutowej działalności Stowarzyszenia to tytuł kolejnego realizowanego projektu.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 23 czerwca 2021 r. nasz Przedstawiciel podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wyposażenie ratowników GGPR w sprzęt konieczny do prowadzenia statutowej działalności Stowarzyszenia”. W ramach umowy Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza otrzymała środki, które pozwoliły nam na zakup sprzętu koniecznego do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. Udzielone nam wsparcie pozwoliło na zakup ręcznej kamery termowizyjnej, ręcznej nawigacji GPS oraz profesjonalnych latarek ręczne. Mamy nadzieję, iż pozyskanie przez nasze Stowarzyszenie powyższego sprzętu znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego jak i wszystkich turystów odwiedzających nasze piękne województwo.

Sprzęt pozyskany w ramach projektu.
Sprzęt pozyskany w ramach projektu.
Środki otrzymane zostały w ramach otwartego konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie województwa opolskiego, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*