Nowy sprzęt dla GGPR

W czwartek 18 listopada 2021 r. odebraliśmy kolejny specjalistyczny sprzęt do naszych działań statutowych.

Dzięki umowie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem „Doposażenie ratowników GGPR w sprzęt konieczny do prowadzenia statutowej działalności Stowarzyszenia” i dzięki otrzymanym środkom finansowym mogliśmy odebrać długo oczekiwany przez nas sprzęt.

W ramach umowy i przyznanych nam środków Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza zakupiła niezbędne urządzenia, które pomogą nam w sposób w pełni profesjonalny przy prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych. Udzielone nam wsparcie pozwoliło na zakup kolejnej już ręcznej kamery termowizyjnej. Mamy nadzieję, iż pozyskanie przez nasze Stowarzyszenie powyższego sprzętu znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego jak i wszystkich turystów odwiedzających nasze piękne województwo.

Środki otrzymane zostały w ramach otwartego konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie województwa opolskiego, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich – II edycja

Nowa kamera dla GGPR.
Nowa kamera dla GGPR.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*